Sứ mệnh tầm nhìn

Viện Doanh trí Văn Hiến, nơi đào tạo kỹ năng, đào tạo khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh. Gia tăng lợi thế cạnh tranh trong hội nhập cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Đến năm 2020 Viện Doanh trí Văn Hiến là top 3 trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp trên cơ sở đào tạo chuyển giao tại Việt Nam

giới thiệu khoa