KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ TẠO ĐỘNG LỰC BẢN THÂN

line
12 tháng 07 năm 2016

1.      Mục tiêu của môn học

Môn học thiết kế giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân trong cuộc sống. Qua đó sinh viên ứng dụng các kỹ thuật trong việc xác định mục tiêu trong học tập và cuộc sống đồng thời biết khơi nguồn động lực để hoàn thành các mục tiêu này.

2.      Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến
  • Sinh viên năm 3-4 các trường Đại học- Cao đẳng
  • Các cá nhân có nhu cầu trang bị kiến thức về kỹ năng mềm.

3.      Phương pháp đào tạo: lấy người học làm trung tâm.

Giảng viên nắm rõ và ứng dụng các phương pháp xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy hiện đại như: Phương pháp bài tập; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp tình huống; Phương pháp đóng vai; Phương pháp trò chơi mô phỏng; Phương pháp trò chơi…

4.      Nội dung đào tạo

  • Thiết lập mục tiêu

-       Tại sao phải thiết lập mục tiêu

-       Các mục tiêu trong cuộc sống

-       Nguyên tắc thiết lập mục tiêu SMART (Cụ thể, rõ ràng; có thể đo lường được; có thể đạt được; thực tế; có thời gian hoàn thành.)

-       Xây dựng tháp mục tiêu.

  • Tạo động lực bản thân

-       Động lực là gì?

-       Các bước tạo động lực bản thân

-       Tìm ra các niềm cảm hứng trong cuộc sống – động lực 3.0

-       Chia sẻ các giá trị sống

-       Nghệ thuật thay đổi và tư duy tích cực

5.      Giảng viên:

Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tiễn huấn luyện giúp người học ứng dụng được kiến thức vào thực tế.

6.      Chứng chỉ:

Hoàn thành khóa học và thi đạt kết quả sẽ được Trường Đại Học Văn Hiến và Viện Doanh Trí cấp chứng nhận “Kỹ năng xây dựng mục tiêu vả tạo động lực bản thân”

7.      Thời gian học:

Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 17h30-19h30

8.      Học phí: 300.000 đồng/ kỹ năng

9.      Liên hệ:

Điện thoại: 08.3975 2226 (Ext: 217). Hotline: 0964 440 333

Người liên hệ: Cô Lê Thị Thùy Phương.

www.ibi.vhu.edu.vn

Đăng ký online

Tải phiếu đăng ký

VIỆN DOANH TRÍ VĂN HIẾN

Góp ý
quang cao