THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 2, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

line
10 tháng 11 năm 2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2016 – 2017, Viện Doanh trí thông báo về việc tổ chức đăng ký lịch học kỹ năng mềm năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 và 2016

2. Danh mục kỹ năng đăng ký:

-         Kỹ năng khám phá bản thân

-         Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

-         Kỹ năng tư duy sáng tạo

-         Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

-         Kỹ năng thuyết trình

-         Kỹ năng giải quyết vấn đề – Ra quyết định

-         Kỹ năng lãnh đạo

-         Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

3. Phương thức đăng ký:  Đăng ký trực tiếp tại Viện Doanh trí Văn Hiến, cơ sở 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình

4. Thời gian đăng ký: Từ 11/11/2016 đến 21/11/2016

5.  Học phí 

-         Học phí: 300.000đ/01 kỹ năng (Áp dụng cho tất cả sinh viên)

-         Hạn đóng học phí: hết ngày 24/11/2016

*** Lưu ý: 

Sinh viên đóng học phí và đăng ký lịch học thì mới được sắp lớp. Sinh viên chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình, tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện, đồng thời đi học đúng lớp đã đăng ký.

 

Góp ý