THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 2, NĂM HỌC 2016-2017

line
28 tháng 11 năm 2016

Danh sách học viên các lớp kỹ năng mềm xem theo tên kỹ năng bên dưới: 

1. Kỹ năng khám phá bản thân

2. Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

3. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

4. Kỹ năng tư duy sáng tạo

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề - Ra quyết định

6. Kỹ năng thuyết trình

7. Kỹ năng lãnh đạo

8. Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

Những sinh viên có lịch học bị hủy vui lòng liên hệ Viện Doanh trí nếu có mong muốn chuyển lịch học tại sơ sở 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Mọi thắc mắc liên hệ giải quyết trước ngày 01/12/2016.

Góp ý